top of page
Čas kodiranja

Dečiji projekti

Pogledajte neke od projekata koje su kreirali naši učenici! Od priča preko igara do animacija, brzo su naučili kako da kodiraju tu ideju i pretvore je u stvarnost!

bottom of page